ค้นหาจากรหัสกองทุน

RPF2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.66%
3M
3.51%
6M
14.08%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
22 ก.ย. 43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
162,162,307.32 บาท