ค้นหาจากรหัสกองทุน

RPF2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง

ผลตอบแทน
0.75%
3M
-0.15%
6M
-3.22%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 22, 00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
202,502,461.04 บาท