ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBBANKING

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ผลตอบแทน
-8.37%
3M
-10.53%
6M
-13.85%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Strategy) โดยจะลงทุนเพืิ่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีกลุ่มธนาคารมากที่สุด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jun 28, 11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,843,513,614.53 บาท