ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBCE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน

Performance

(SCBCE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.22%ดี
-7.21%
6M
-8.65%ดี
-7.99%
1Y
-0.63%ดี
-1.47%
3Y (annualized)
9.79%
5Y (annualized)
5.44%
10Y (annualized)
5.48%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.30
5Y (annualized)
0.30
10Y (annualized)
0.30

20 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล