ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBDM2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-2.27%
3M
-1.12%
6M
-2.17%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
11 ส.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
80,802,820.01 บาท