ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBDV-SSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดเพื่อการออม)

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.89%
3M
22.66%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 1, 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
110,835,135.55 บาท
FINNOMENA MONEY