ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBGOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
9.04%
3M
4.05%
6M
8.13%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนใน SPDR Gold Trust ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปราศจากการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ NAV กองทุนเคลื่อนไหวใกล้เคียงราคาทองคำในประเทศ

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Commodities Precious Metals
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 26, 11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,159,396,356.79 บาท
FINNOMENA MONEY