ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBINDIAP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

Performance

(SCBINDIAP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.19%
6M
18.15%
1Y
54.20%
3Y (annualized)
--
4.28%
5Y (annualized)
--
7.38%
10Y (annualized)
--
6.25%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
--
0.22
5Y (annualized)
--
0.40
10Y (annualized)
--
0.30

13 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY