ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBKEQTG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

Performance

(SCBKEQTG)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.52%ดี
7.40%
6M
39.01%ดี
32.95%
1Y
10.32%ดี
8.49%
3Y (annualized)
-1.06%
5Y (annualized)
3.95%
10Y (annualized)
--
1.61%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.80ดี
0.72
3Y (annualized)
0.03
5Y (annualized)
0.26
10Y (annualized)
--
0.13

24 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY