ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBLEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY

Performance

(SCBLEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.83%
6M
7.25%ดี
3.90%
1Y
21.11%ดี
20.70%
3Y (annualized)
12.68%
5Y (annualized)
9.30%ดี
8.90%
10Y (annualized)
0.00%-
4.76%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.10%ดี
-6.34%
3Y
-21.57%
5Y
-19.00%ดี
-23.11%
10Y
0.00%-
-33.57%

18 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล