ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBNK225E

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

Performance

(SCBNK225E)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.94%ดี
3.36%
1Y
19.83%
3Y (annualized)
0.00%-
6.89%
5Y (annualized)
0.00%-
8.69%
10Y (annualized)
0.00%-
7.44%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
14.54%
3Y (annualized)
0.00%-
18.45%
5Y (annualized)
0.00%-
15.50%
10Y (annualized)
0.00%-
19.35%

18 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล