ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBPGF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์

Performance

(SCBPGF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
23.34%ดี
18.92%
6M
1.84%ดี
-0.77%
1Y
14.19%ดี
5.18%
3Y (annualized)
2.79%ดี
2.23%
5Y (annualized)
0.44%
10Y (annualized)
2.04%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-15.76%ดี
-18.31%
3Y
-21.84%
5Y
-26.76%
10Y
-22.90%ดี
-33.79%

29 มิ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY