ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.14%
3M
-1.19%
6M
-4.30%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Conservative Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 17, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30,749,917,213.71 บาท
FINNOMENA MONEY