ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBSMART2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2

Performance

(SCBSMART2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.58%ดี
1.16%
1Y
-0.62%
3Y (annualized)
0.14%
5Y (annualized)
1.66%ดี
1.62%
10Y (annualized)
--
2.58%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.42ดี
-0.48
3Y (annualized)
-0.19ดี
-0.48
5Y (annualized)
0.10ดี
-0.05
10Y (annualized)
--
-0.08

02 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY