ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBSPICYA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(SCBSPICYA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
28.19%
3Y (annualized)
0.00%-
2.31%
5Y (annualized)
0.00%-
3.36%
10Y (annualized)
0.00%-
7.39%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
15.56%
3Y (annualized)
0.00%-
18.01%
5Y (annualized)
0.00%-
15.54%
10Y (annualized)
0.00%-
14.85%

19 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล