ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBTG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยทริกเกอร์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.65%
3M
1.84%
6M
30.13%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
16 ต.ค. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
37,084,133.61 บาท