ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBTMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน

ผลตอบแทน
0.24%
3M
0.45%
6M
0.74%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 21, 09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,783,582,648.3 บาท