ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBTMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.02%
3M
0.04%
6M
0.13%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
100 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
100 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 21, 09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,538,327,739.77 บาท
FINNOMENA MONEY