ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBUSSM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป

Performance

(SCBUSSM)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.09%
6M
14.37%
1Y
42.35%
3Y (annualized)
11.79%
5Y (annualized)
--
13.51%
10Y (annualized)
--
11.13%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
16.83%
3Y (annualized)
18.95%
5Y (annualized)
--
15.71%
10Y (annualized)
--
13.16%

12 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY