ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBWINA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
3.08%
3M
5.63%
6M
13.12%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุน Multi Asset ทั่วโลก มีนโยบายการลงทุนที่เน้นการสร้างรายได้สม่ำเสมอเป็นหลัก ควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยง ผ่านทางกลยุทธ์ที่หลากหลาย

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Dec 19, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
516,361,286.38 บาท
FINNOMENA MONEY