ค้นหาจากรหัสกองทุน

SF5

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดสินภิญโญห้า

Performance

(SF5)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.86%ดี
2.39%
6M
12.20%ดี
11.74%
1Y
18.75%
3Y (annualized)
-0.78%
5Y (annualized)
3.74%ดี
3.51%
10Y (annualized)
6.57%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.46%
3Y (annualized)
19.23%ดี
19.58%
5Y (annualized)
15.71%ดี
16.31%
10Y (annualized)
16.12%

16 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY