ค้นหาจากรหัสกองทุน

SPOT33S15

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15

Performance

(SPOT33S15)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
0.95%
3Y (annualized)
2.30%ดี
1.55%
5Y (annualized)
1.80%
10Y (annualized)
0.00%-
1.38%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.65
5Y (annualized)
0.14ดี
-0.12
10Y (annualized)
0.00-
-0.36

20 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล