ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-CSD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

Performance

(T-CSD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.98%ดี
1.12%
6M
1.10%ดี
1.20%
1Y
-1.32%
3Y (annualized)
2.48%
5Y (annualized)
2.26%ดี
2.66%
10Y (annualized)
10.42%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
9.47%
5Y (annualized)
10.34%
10Y (annualized)
14.51%ดี
14.50%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล