ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-DIV2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2

Performance

(T-DIV2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.34%ดี
-0.60%
1Y
1.49%ดี
0.83%
3Y (annualized)
--
4.44%
5Y (annualized)
--
2.53%
10Y (annualized)
--
10.51%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.73%
3Y (annualized)
--
10.75%
5Y (annualized)
--
10.92%
10Y (annualized)
--
14.69%

22 พ.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล