ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-ES-CHINA A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-17.03%
3M
-17.39%
6M
-9.13%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
5 มี.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7,923,639,121.53 บาท