ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-ES-GINNO

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
28.68%
3M
-
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 29, 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,187,639,206.71 บาท
FINNOMENA MONEY