ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-JPChallenge1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์ 1

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
9.85%
3M
34.82%
6M
12.65%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 26, 15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
78,699,941.81 บาท
FINNOMENA MONEY