กองทุนนี้เลิกดำเนินการแล้ว

ข้อมูลของกองทุนนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบ

T-Property

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
6.56%
3M
-6.52%
6M
-12.53%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนที่ลงทุนในตราสารที่อยู่ในหมวดหมู่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บริหารจัดการเชิงรุก เหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการรายได้ประจำ (ปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง)

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
EASTSPRING
ประเภทกอง
Fund of Property Fund - Thai
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 มี.ค. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
360,845,144.48 บาท