ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-SmartBeta

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.31%
3M
5.40%
6M
-4.00%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
50,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 13, 18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,123,752,381 บาท
FINNOMENA MONEY