ค้นหาจากรหัสกองทุน

TAREIT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.45%
3M
8.17%
6M
-9.70%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jun 18, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
232,450,666.34 บาท
FINNOMENA MONEY