ค้นหาจากรหัสกองทุน

TDEX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.76%
3M
8.16%
6M
7.24%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
SET 50 Index Fund
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
4 ก.ย. 50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,637,327,070.07 บาท