ค้นหาจากรหัสกองทุน

TDF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ไทยดรากอน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-8.09%
3M
21.87%
6M
-23.57%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 22, 94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
54,207,099.21 บาท
FINNOMENA MONEY