ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFIF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

ผลตอบแทน
1.05%
3M
1.69%
6M
2.51%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 26, 01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,761,909,285.31 บาท