ค้นหาจากรหัสกองทุน

TGENOME

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-10.12%
3M
-17.84%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Health Care
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 13, 21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7,221,631,961.49 บาท
FINNOMENA MONEY