ค้นหาจากรหัสกองทุน

TGENOME

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-9.12%
3M
-12.18%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Health Care
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
13 ม.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,467,011,259.02 บาท