ค้นหาจากรหัสกองทุน

TGESG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.28%
3M
0.03%
6M
15.18%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
11 ต.ค. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
150,375,704.36 บาท