ค้นหาจากรหัสกองทุน

TGESG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
6.75%
3M
12.23%
6M
9.78%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 11, 18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
139,115,911.41 บาท
FINNOMENA MONEY