ค้นหาจากรหัสกองทุน

TGREIT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.58%
3M
12.27%
6M
26.75%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
11 ก.ย. 62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
251,335,052.29 บาท