ค้นหาจากรหัสกองทุน

TGREIT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
6.37%
3M
10.35%
6M
-10.64%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 11, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
436,103,987.96 บาท
FINNOMENA MONEY