ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOEQF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.53%
3M
8.17%
6M
16.63%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
30 ก.ค. 35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
79,895,329.85 บาท