ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOEQF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
12.25%
3M
26.77%
6M
25.18%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 30, 92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
100,716,276.01 บาท
FINNOMENA MONEY