ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOEQF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.46%
3M
17.21%
6M
27.54%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 30, 92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
103,040,808.25 บาท
FINNOMENA MONEY