ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOFIX-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.17%
3M
0.01%
6M
0.38%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
50,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
50,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 ส.ค. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,050,864,110.66 บาท