ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOGY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้

Performance

(TISCOGY)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.70%-
4.00%
6M
15.79%-
15.63%
1Y
-2.16%-
3.20%
3Y (annualized)
-1.07%-
2.51%
5Y (annualized)
2.09%-
3.43%
10Y (annualized)
--
4.65%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.37-
-0.15
3Y (annualized)
-0.29-
-0.10
5Y (annualized)
0.00-
0.08
10Y (annualized)
--
0.17

26 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY