ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOLAF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
6.21%
3M
7.47%
6M
25.19%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Emerging Market
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Apr 7, 10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19,577,554.56 บาท
FINNOMENA MONEY