ค้นหาจากรหัสกองทุน

TLEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน

ผลตอบแทน
3.82%
3M
3.94%
6M
0.97%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TALISAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Dec 20, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31,127,555.47 บาท