ค้นหาจากรหัสกองทุน

TLEQRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลตอบแทน
3.98%
3M
4.50%
6M
2.76%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TALISAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 18, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26,595,028.14 บาท