ค้นหาจากรหัสกองทุน

TLFLEX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล

ผลตอบแทน
3.47%
3M
3.13%
6M
1.49%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TALISAM
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 13, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
321,779,989.59 บาท