ค้นหาจากรหัสกองทุน

TLLTFEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว

Performance

(TLLTFEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.95%
6M
15.62%
1Y
22.26%
3Y (annualized)
-2.45%
5Y (annualized)
--
3.26%
10Y (annualized)
--
5.68%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
17.85%ดี
18.51%
3Y (annualized)
19.78%
5Y (annualized)
--
16.44%
10Y (annualized)
--
16.17%

18 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY