ค้นหาจากรหัสกองทุน

TLMMRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(TLMMRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3Y (annualized)
0.69%ดี
0.67%
5Y (annualized)
0.00%-
0.78%
10Y (annualized)
0.00%-
1.32%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-11.85
3Y (annualized)
-6.40
5Y (annualized)
0.00-
-7.79
10Y (annualized)
0.00-
-7.40

15 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล