ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-T-ES-APlus

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.10%
3M
-0.79%
6M
-0.31%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
24 พ.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,059,281,964.58 บาท