ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBABF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.74%
3M
2.03%
6M
3.84%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 7, 14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
60,905,377,931.88 บาท