ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBBF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล

ผลตอบแทน
1.09%
3M
1.77%
6M
2.52%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Apr 1, 10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12,325,128,052.31 บาท