ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGOLDS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์

Performance

(TMBGOLDS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-7.69%ดี
-8.34%
6M
3.91%ดี
2.74%
1Y
22.77%
3Y (annualized)
9.33%ดี
8.77%
5Y (annualized)
8.48%ดี
7.40%
10Y (annualized)
--
1.31%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.63
5Y (annualized)
0.58ดี
0.51
10Y (annualized)
--
0.05

02 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY