ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBTHANAPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

ผลตอบแทน
0.54%
3M
1.00%
6M
1.71%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 3, 10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
90,063,897,656.56 บาท