ค้นหาจากรหัสกองทุน

TNP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนภูมิ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.91%
3M
11.70%
6M
13.41%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 11, 99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
174,551,280.43 บาท
FINNOMENA MONEY