ค้นหาจากรหัสกองทุน

TSF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
6.24%
3M
33.94%
6M
63.79%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้นไทย บริหารด้วยการกลยุทธ์การลงทุนแบบ High Conviction ในบริษัทจดทะเบียนที่มีโอกาสเติบโตสูง ด้วยมูลค่าเที่หมาะสม พร้อมปรับการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ ช่วยสร้างโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 16, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,033,233,465.27 บาท
FINNOMENA MONEY